Innowatorzy

„Innowatorzy 2009” inspirują i uwalniają  kreatywność młodych ludzi.

Uczestnikom projektu program stwarza możliwość realizacji najbardziej innowacyjnych i przedsiębiorczych pomysłów biznesowych, a także komercjalizacji wyników badań naukowych.

Z  programem„Innowatorzy 2009” możesz osiągnąć sukces na rynku! Innowacja się opłaca!

Autorzy najbardziej innowacyjnych pomysłów mają szansę wprowadzić je w życie, dzięki „Innowatorom 2009”. Profesjonalne wsparcie w dopracowaniu pomysłu na biznes oraz stworzenie możliwości przetestowania tego pomysłów w warunkach chronionych w ramach usługi preinkubacji świadczonej przez AIP daje możliwość młodym naukowcom zrealizować marzenia i zaistnieć w świecie biznesu.

„Innowatorzy 2009” jest adresowany do młodych, przedsiębiorczych i kreatywnych Polaków ze środowiska akademickiego. Jeśli jesteś studentem, absolwentem (od daty ukończenia studiów od nie minęło 12 m-cy), doktorantem, czy pracownikiem naukowym uczelni możesz swój pomył na biznes wprowadzić w życie dzięki programowi „Innowatorzy 2009” .

Realizacja projektu składać się będzie z pięciu etapów (5 x I): Informacji, Inspiracji, Innowacji, Inkubacji, Inwestycji.

Etap 1: INFORMACJA.

W trakcie intensywnej kampanii promocyjnej projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu wspierania transferu innowacji do biznesu, będziemy chcieli zaprosić do udziału w konkursie na innowacyjny pomysł, każdego z ciekawym pomysłem na biznes.

Etap 2: INSPIRACJA.

W 15 Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości o największym potencjale proinnowacyjnym w Polsce odbędą się warsztaty regionalne. Dzięki warsztatom chcemy kreować innowacyjne postawy w biznesie, a także przybliżyć zagadnienia dotyczące procesu inkubacji czy funduszy venture capital. Pobudzenie innowacyjnego myślenia i przybliżenie możliwości skutecznego zarządzania biznesem w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z sektora nauki do biznesu.

Etap 3: INNOWACJA.

Ogólnopolski Konkurs na Innowacyjny Pomysł 2009 składa się z 2 faz. W pierwszej fazie Kapituła Konkursu wybiera 100 najlepszych pomysłów z całej Polski. Następnie w drugiej fazie konkursu autorzy najlepszych pomysłów w ciągu miesiąca przesyłają zaawansowany opis swojego przedsięwzięcia w formie tzw. Mini Biznesplanu. Z tego 40 najlepszych pomysłodawców dostaje szansę na założenie prężnie działających na terenie kraju innowacyjnych firm.

Etap 4: INKUBACJA.

Kompleksowe przeszkolenie grupy 40 laureatów konkursu zostanie przeszkolonych z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy podczas warsztatów w ramach Akademii Innowacyjnej Przedsiębiorczości i w ramach indywidualnych konsultacji. Po zakończeniu finansowania projektu ich pomysły będą działać w warunkach chronionych w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości pod opieką dyrektora AIP, korzystając w pełni z szerokiego wachlarza oferty AIP.

Etap 5: INWESTYCJA.

Dzięki współpracy z Funduszem AIP Seed Capital firmy wykazujące największy potencjał innowacyjny będą mogły liczyć na doinwestowanie kapitałowe oraz kompleksowe wsparcie biznesowe. Pozwoli to najlepszym Innowatorom 2009 uzyskać doskonały start na rynku, bez konieczności poszukiwania inwestora, który nie będzie obawiał się zaryzykować wejść kapitałowo w projekt.

„Innowatorzy 2009” inspirują i uwalniają kreatywność młodych ludzi.

Uczestnikom projektu program stwarza możliwość realizacji najbardziej innowacyjnych i przedsiębiorczych pomysłów biznesowych, a także komercjalizacji wyników badań naukowych.

Z „Innowatorami 2009” możesz osiągnąć sukces na rynku! Innowacja się opłaca!

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.